Lås- og låsesystemer

Lås- og låsesystemer

Som TrioVing Sikkerhetssenter prosjekterer og produserer vi TrioVing låsesystem i Narvik. All etterlevering blir gjort i Narvik. Dette medfører direkte kontakt med Deg som kunde og raskt etterlevering.

Hvem kommer inn hos meg?
Ved å sette seg inn i kundes behov for fysisk avlåsning vil vi kunne tilby et komplett låsesystem. Vi kan i dag levere 3 typer for låsesystem.

Spesialprofil, nøkkelsystem hvor kravet er nøkkelkontroll og at nøkler ikke lett lar seg kopier.

Låsesystem med flere nøkkel varianter, et system med stor fleksibilitet i oppbygging. Vi leverer system i alle sikkerhetsnivåer hvor nivå 4 blir produksjon og etterlevering fra Narvik. Hvis det er behov for låsesystem i sikkerhetsnivå 1,2 eller 3 kan dette leveres, men førstegangs leveranse gjøres fra TrioVing Moss.

NYHET:
Qlic system. Dette er et helt nytt og unikt system. Ta kontakt for nærmere informasjon.

For alle låsesystemer er vi underlagt TrioVings strenge regler for sikkerhetshåndtering og oppbevaring av system data.

Det oppfordres at kjøper av et låsesystem tegner sikkerhetsavtale og lager rutiner for oppfølging av denne.